Avvikande rutter i Helsingfors centrum på nyårsafton 31.12

Nyårsevenemang på Senatstorget påverkar kollektivtrafiken i Helsingfors centrum. Spårvagnslinjerna 2, 3, 4 och 7 samt busslinje 17 kör avvikande rutter fr.o.m. ca kl. 19.50.

Kartorna över undantagsrutterna visas på sidans nedre kant.

Avvikande rutt för linjerna 2 och 3 och ersättningsbuss 3X

Linjerna 2 och 3 kör undantagsvis via Mannerheimvägen och Bulevarden till Sandviken till ändhållplatsen för linje 6 fr.o.m. ca kl. 19.50.
Linje 2 trafikerar inte följande hållplatser: Studenthuset (på Alexandersgatan), Alexandersgatan, Senatstorget, Salutorget, Södra kajen, Olympiaterminalen.
Linje 3 trafikerar inte följande hållplatser: Olympiaterminalen, Brunnsparken, Jungfrustigen, Kaptensgatan, Eira sjukhus, Femkanten, Stora Robertsgatan.

Ersättningsbuss 3X kör rutten Glaspalatset-Mannerheimvägen-Bulevarden-Fredriksgatan-Skepparegatan-Fabriksgatan-Skeppsbrogatan-Södra kajen.
Buss 3X avgår från hållplatsen på Mannerheimvägen framför Glaspalatset (plattform 54).
Från Södra kajen avgår buss 3X från en tillfällig hållplats vid Södra kajen.
 

Avvikande rutt för linje 4 och ersättningsbuss 4X och 5X

Linje 4 kör rutten Munksnäs-Trekanten, och sträckan Glaspalatset-Skatudden trafikeras inte av spårvagnen.
Linjen trafikerar inte följande hållplatser: Studenthuset, Alexandersgatan, Senatstorget, Riddarhuset, Tove Janssons park, Köpmansgatan, Gördelgatan, Tolvskottsgatan och Flottisttorget.

Linje 5 är inte i trafik.

Ersättningsbussarna 4X och 5X kör rutten Postgatan-Stationsplatsen-Brunnsgatan-Kajsaniemigatan-Elisabetsgatan-Norra kajen-Kanalgatan-Hamngatan-Kronbergsgatan. Linje 4X fortsätter till Flottisttorget, 5X till Skatuddens terminal.
Bussarna avgår i centrum från hållplatsen Posthuset (plattform 55).

Undantagsrutt för linje 7

Linje 7 kör mellan Järnvägsstationen och Hagnäs via Kajsaniemigatan i båda riktningar. Linjen trafikerar inte Kronohagen och Alexandersgatan.
Linjen trafikerar inte följande hållplatser: Mikaelsgatan, Alexandersgatan, Senatstorget, Regeringsgatan, Riksarkivet, Snellmansgatan

Undantagsrutt för linje 17

Avgångarna på linje 17 från Munkholmen fr.o.m. kl. 20.12 och från Björnparken fr.o.m. kl. 20.03 körs fram till trafikens slut i båda riktningar via Kaptensgatan, Högbergsgatan, Georgsgatan, Skillnaden, Mannerheimvägen, Brunnsgatan och Kajsaniemigatan. Linjen stannar på de hållplatser som ligger längs undantagsrutten.
Linjen trafikerar inte följande hållplatser: Jungfrustigen, Brunnsparken, Olympiaterminalen, Norra Magasinsgatan, Salutorget, Riddarhuset, Kyrkogatan, Estnäsgatan, Elisabetsgatan.

Kartorna

Kartta raitiolinjojen 2, 3, 4 ja 7 poikkeusreiteistä ja korvaavien bussien 3X, 4X ja 5X reiteistä 31.12.2018

Kartta bussilinjan 17 poikkeusreitistä 31.12.2018