Avvikelser i tågtrafiken och ersättande bussar i Helsingfors natten mellan 24.12 och 25.12

Det finns avvikelser i tågtrafiken på julnatten dvs. 24.-25.12 samt på julmorgonen på grund av banarbeten i Helsingfors. Tågen P, I, L, N och T har undantagstidtabell samt rutter ca kl. 0.28-9.15: bl.a. tågturer avgår från Hoplax och Åggelby dvs. tågen inte kör från/till Helsingfors. Tågtrafiken ersätts av bussarna 258X Helsingfors-Hoplax och 699X Helsingfors-Åggelby/Kervo. De ersättande bussarna kör via mellanstationer och använder huvudsakligen hållplatser som finns på HRT:s närområdeskartor. På Elielplatsen avgår bussarna från plattform 29.

              
Avvikelser i tågtrafiken och ersättande bussar i Hoplax        

Helsingfors-Hoplax: Ersättande bussar från Elielplatsen från plattform 29                    
•    P-tåget från Helsingfors kl. 0.48 ställs in på sträckan Helsingfors-Hoplax. Ersättande buss 258X via mellanstationerna avgår från Elielplatsen kl. 0.33.  
•    L-tåget från Helsingfors kl. 1.08 ställs in på sträckan Helsingfors-Hoplax. Ersättande buss 258X via mellanstationerna avgår från Elielplatsen kl. 0.58.      
      
                        
Hoplax-Helsingfors: Ersättande bussar från Eliel Saarinens väg                       
•    I-tåget som är i Hoplax kl. 0.28 ersätts på sträckan Hoplax-Helsingfors av buss 258X som avgår från Hoplax kl. 0.33 och kör via mellanstationer till Helsingfors.       
•    I-tåget som är i Hoplax kl. 0.58 ersätts på sträckan Hoplax-Helsingfors av buss 258X som avgår från Hoplax kl. 1.03 och kör via mellanstationer till Helsingfors.   
•   L-tåget som är i Hoplax kl. 1.12 ersätts på sträckan Hoplax-Helsingfors av buss 258X som avgår från Hoplax kl. 1.21 och kör via mellanstationer till Helsingfors.   
   

LTidtabellen och rutten för linje 258X i Reseplaneraren

        
Avvikelser i tågtrafiken och ersättande bussar i Åggelby 

 Helsingfors-Åggelby: Ersättande bussar från Elielplatsen från plattform 29
•    T-tåget som vanligtvis avgår kl. 1.51 körs inte under julnatten. Ersättande buss 699X via mellanstationerna till Kervo avgår från Elielplatsen kl. 1.55.
•    Det första T-tåget på morgonen i riktning mot Riihimäki avgår från Åggelby.  Ersättande buss 699X via mellanstationerna till Åggelby avgår från Elielplatsen kl. 7.35.
•    I-tåget som vanligtvis avgår från Helsingfors kl. 8.36 avgår undantagsvis kl. klo 8.45 från Åggelby. Tåget trafikerar inte sträckan Helsingfors-Åggelby.
•    I-tåget som vanligtvis avgår från Helsingfors kl. 9.06 avgår undantagsvis kl. 9.15 från Åggelby. Tåget trafikerar inte sträckan Helsingfors-Åggelby.
 

 

Åggelby-Helsingfors: Ersättande bussar i Åggelby på Brofogdevägen från plattform 14

•    P-tåget som är i Åggelby kl. 1.10 ersätts på sträckan Åggelby-Helsingfors av buss 699X som avgår från Åggelby kl. 1.15 och kör via mellanstationerna till Helsingfors.   
•    N-tåget som är i Åggelby kl. 1.29 ersätts på sträckan Åggelby-Helsingfors av den vanliga busslinjen 64 som avgår från Åggelby kl. 1.39 till Helsingfors. OBS! Linje 64 kör inte via Böle station   
•    P-tåget som är i Åggelby kl. 1.40 ersätts på sträckan Åggelby-Helsingfors av buss 699X som avgår från Åggelby kl. 1.45 och kör via mellanstationerna till Helsingfors.
•    T-tåget som är i Åggelby kl. 5.59 ersätts på sträckan Åggelby-Helsingfors av buss 699X som avgår från Åggelby kl. 6.05 och kör via mellanstationerna till Helsingfors.
•    T-tåget som är i Åggelby kl. 7.58 ersätts på sträckan Åggelby-Helsingfors av buss 699X som avgår från Åggelby kl. 8.05 och kör via mellanstationerna till Helsingfors.

Tidtabellen och rutten för linje 699X i Reseplaneraren