Hållplats Jussarögränden flyttas på tisdag 18.12

Hållplatsen Jussarögränden (H4091) flyttas ca 100 m tisdagen den 18 december på grund av arbeten.  Arbetena beräknas pågå i ca två år. Förändringen påverkar busslinjerna 84, 85, 87N, 88 och 802.

Isosaarentien pysäkkisiirto