Hållplatserna Kyrkogatan och Riddarhuset tillfälligt indragna fr.o.m. måndag 17.12

Updatering 26.3. Arbetena beräknas pågå fram till 4.6

Hållplatserna ”Kyrkogatan” (H2009) och ”Riddarhuset” (H2007) dras tillfälligt in måndagen den 17 december på grund av arbeten. En ersättande hållplats upprätthålls vid Regeringsgatan. Ändringen påverkar busslinje 17.

Pysäkit H2009 ja H2007 suljetaan väliaikaisesta. Hallituskadun kohdalla korvaava pysäkki