Linje 201 kör via servicehuset Kotikoivu fr.o.m. 7.1.2019

Närbusslinje 201 får ny rutt 7.1.2019. Linjen börjar köra via servicehuset Kotikoivu, och samtidigt får linje en ny hållplats vid servicehuset, Fältchefsparken (E1142).

Avgångstiderna från ändhållplatserna ändras inte men linjens körtider ökar med ca två minuter.