Linje 201B får ny tidtabell 2.1

Tidtabellen för linje 201B Alberga - Mäkkylä - Sockenbacka ändras onsdagen den 2 janunari 2019. Linjens tidtabell har justerats på basis av körtiderna.

Tidtabellen för linje 201B fr.o.m. 2.1.2019