Linjerna 562 och 562N kör undantagsvis via Dickursbyvägen i Vanda 2.-4.1

Vallmovägen är stängd av mellan Konvaljvägen-Pyrolavägen på grund av byggarbeten 2.-4.1.2019. Linjerna 562 och 562N kör undantagsrutten: Pyrolavägen – Dickursbyvägen – Banvägen. Bussarna trafikerar tillfälligt inte hållplatserna Violvägen (V6110 och V6111) och Missnestigen (V6101 och V6105).  Linjerna stannar inte vid de hållplatser som ligger längs rutten.

Unikkotie poikkeusreitti