Rutt- och tidtabellsändringar i HRT:s trafik 1.1 och 7.1

Det sker rutt- och tidtabellsändringar i HRT:s trafik på flera linjer vid årsskiftet. En del av förändringarna sker den 7 januari 2019 men en del av förändringarna träder i kraft redan den 1 januari 2019.

Förändringarna 1.1

Ny tidtabell för spårvagnslinje 5
Spårvagnslinje 7 får nya avgångar 
Små ändringar i tidtabellen för linje 17 
Linje 201B får ny tidtabell
Förändringar i busslinjerna 348 och 349, U-linje 355 läggs ner
Ändringar i U-busstrafiken vid Tavastehusleden (linjerna 455, 456, 457, 465, 953 och 955)
Ny tidtabell för linje 967
Muutoksia Tuusulan SAMPO-kutsuliikenteeseen

Förändringarna 7.1

Linje 34 får en ny morgonavgång från Svedjeholmen
Stora förändringar i anslutningstrafiken i Ladusved (linjerna 125B, 125K, 157, 159, 531B, 531K)
Linje 201 börjar köra via servicehuset Kotikoivu
Linje 246 får ny tidtabell
Linje 280 får ny tidtabell
Linje 445 får ny tidtabell
Små ändringar i tidtabellen för linje 623
Närbuss 802 får ny tidtabell och det sker en ruttförändring i Uppby
Rutten för närbuss 812 förlängs till Hertonäs – också tidtabellen förändras
Tidtabellerna för linjerna 982 och 985 ändras något