Små ändringar i tidtabellen för linje 17 den 2 januari

Det sker vissa hållplatstidtabells- och körtidsjusteringar för att bättre motsvara linjens verkliga körtider. Det blir förändringar i tidtabellerna vid mellanhållplatserna. Däremot förändras tidtabellerna från ändstationerna inte.

Förändringarna träder i kraft på onsdag 2.1.