Spårvagnslinje 5 får ny tidtabell 1.1.2019

Tidtabellen för spårvagnslinje 5 förändras 1.1.2019 när tidtabellen för Viking lines färjor tidigareläggs med 15 minuter. Samtidigt blir turintervallen 8 minuter.

I och med förändringen kör spårvagnslinje 5 från Skatuddens terminal kl. 9.18–11.02, 15.42–16.46 och 19.26–20.21 samt från Järnvägsstationen kl. 9.04–10.44, 15.28–16.32 och 19.08–20.08.

Den nya tidtabellen för linje 5 fr.o.m. 1.1.2019