Störningar i metrotrafiken på söndagseftermiddag

Sön 16.12.2018 kl. 12.48

Det är störningar i metrotrafiken på söndagseftermiddag på grund av fel i banan. Fr.o.m. ca 13.30 blir det ca 10 minuters trafikstopp på banan, för metron kör på bara en spår mellan Hertonäs och Kampin. Annars går metrotrafiken under söndagseftermiddag med oregelbundna turer.

Alternativa förbindelser:

MATTBY:

Förbindelserna mot Helsingfors: buss 532 till Alberga + tåg, 533 till Grankulla + tåg, 134, 136, 531 till Esbo centrum + tåg.

ÄNGSKULLA:

Förbindelserna mot Helsingfors: buss 118, 124 eller 125 till Hagalund (plattform 1) + buss 550, 551 eller 113.

IDROTTSPARKEN:

Förbindelserna mot Helsingfors: buss 114 till Kilo eller Alberga + tåg, buss från Havsvindsvägen (hållplats Ängsmalmen) till Hagalund + buss 550, 551 eller 113.

HAGALUND:

Förbindelserna mot Helsingfors: buss 551 till Mejlans + annan buss, 551 till Böle + tåg, 550, 113, 114 till Alberga + tåg. Förbindelserna västerut: bussar 111 och 112 till Mattby.

AALTO-UNIVERSITETET:

Förbindelserna mot Helsingfors: buss 551 till Mejlans + annan buss, 551 till Böle + tåg, 550 till Alberga + tåg.

KÄGELUDDEN:

Förbindelserna mot Helsingfors: buss 551 till Mejlans från hållplats Otnäsbron + annan buss.

BJÖRKHOLMEN:

Förbindelserna mot centrum: Buss 20 mot Gräsviken från hållplats Kopparuddsvägen på Storsvängen. Förbindelserna mot Esbo: buss 104 mot Gäddviken från hållplats Enåsen på Drumsövägen.

DRUMSÖ:

Förbindelserna mot centrum: buss 21 till Eira, buss 20 till Gräsviken. Förbindelserna mot Esbo: buss 104 mot Gäddviken.

GRÄSVIKEN:

Förbindelserna mot centrum: buss 21 till Eira. Förbindelserna västerut: buss 21 till Drumsö.

JÄRNVÄGSTORGET, HELSINGFORS UNIVERSITET, KAMPEN:

Förbindelserna västerut: spårvagnarna 3, 6 och 9. Förbindelserna till Esbo: tåg på strandbanan + buss från Böle, Alberga eller Esbo centrum. Förbindelserna österut: bussar och spårvagnar mot Sörnäs. Förbindelserna till Östra Helsingfors: tåg på stambanan + buss från Böle, Malm eller Dickursby.

HAGNÄS:

Förbindelserna västerut: bussarna mot Järnvägstorget och spårvagnarna 3, 6 och 9. Förbindelserna österut: bussarna mot Sörnäs längs Tavastvägen, buss 16 till Brändö, buss 55 till Fiskehamnen.

SÖRNÄS:

Förbindelserna västerut: bussarna mot Järnvägstorget och spårvagnarna 1, 6, 7 och 8, buss 551 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer (hållplats Tågvägen). Förbindelserna österut: buss 58 (hållplats Tågvägen).

FISKEHAMNEN:

Förbindelserna västerut: bussarna 55 och 16 till Järnvägstorget och bussarna 50, 58, 59 och 551 till Böle; buss 551 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer. Förbindelserna österut: buss 58 till Östra centrum.

BRÄNDÖ:

Förbindelserna västerut: buss 16 till Järnvägstorget från Svinhufvudsvägen, buss 58, 551 till Böle från Österleden + tåg; buss 551 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer. Förbindelserna österut: buss 81, 551 till Hertonäs, buss 58 till Östra centrum.

HERTONÄS:

Förbindelserna västerut: buss 58, 551 till Böle + tåg, buss 551 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer, buss 79 till Malm + tåg. Förbindelserna österut: buss 58 till Östra centrum (hållplats Snickareporten).

IGELKOTTSVÄGEN:

Förbindelserna västerut: buss 58 till Böle + tåg, buss 79 till Malm + tåg. Förbindelserna österut: buss 58 till Östra centrum (hållplats Sågaregatan 33).

ÖSTRA CENTRUM:

Förbindelserna västerut: buss 58 till Böle + tåg, buss 550 till Åggelby + tåg.

KVARNBÄCKEN:

Förbindelserna västerut: buss 554 eller 561 till Malm från hållplats Sportkvarnen på Ring I + tåg, buss 560 till Malm från hållplats Tranbacka + tåg.

BOTBY GÅRD:

Förbindelserna västerut: buss 550 från Östra centrum till Åggelby + tåg.

GÅRDSBACKA, MELLUNGSBACKA, RASTBÖLE, NORDSJÖ:

Förbindelserna västerut: buss 560 till Malm + tåg.