Störningar i spårvägs- och busstrafiken i Helsingfors stamstad på torsdagskvällen

Det finns störningar i spårvägs- och busstrafiken i Helsingfors stamstad under kvällen på torsdagen den 6.12. Det arrangeras flera demonstrationer i stan, och därför kan polisen stänga av trafiken på vissa gator.

Information om enskilda undantag i trafiken går att finnas på HRT:s poikkeusinfo-tjänsten.

Resenärerna i stamstaden hänvisas till alternativa trafikmedel som tåg och metron som går som vanligt för tillfället.