Förseningar i kollektivtrafiken pga snöoväder

Snöoväder orsakar problem i kollektivtrafiken. Såväl närtåg, bussar som spårvagnar är försenade så det lönar sig att reservera mer tid för resor.