K-tåget i riktning mot Kervo stannar inte mellan Dickursby och Kervo

K-tåget i riktning mot Kervo stannar tills vidare inte mellan Dickursby och Kervo på grund av bantekniska problem. Den som reser från Helsingfors och vill resa till en station som ligger mellan Dickursby och Kervo, kan resa ända till Kervo och sedan tillbaka med ett tåg mot Helsingfors, eftersom tågen i riktning mot Helsingfors kör som vanligt. På grund av detta duger också Vandas interna biljetter i K-tåget även om tåget fortsätter ända till Kervo.