Linjer som avgår från Kampen är på undantagsrutt under ljusfestival Lux Helsinki 5.-9.1

Busslinjerna 63, 206, 212, 213 och 213N samt U-linjerna som avgår från Kampen kör undantagsrutten varje dag kl. 16.30 – 22.15 från 5.1 till 9.1.

Bussarna kör från Kampen via Arkadiagatan, Runebergsgatan och Topeliusgatan till egen rutt. Linjer stannar vid de hållplatser som ligger längs rutten. Bussarna trafikerar inte följande hållplatser på Mannerheimvägen: Nationalmuseum 1907, Hesperiaparken 1909 och 1911, Operan 1999, Tölö sporthall 1913 och 1915, Folkpensionsanstalt. 1917 och Tölö tull 1921.

I riktning mot Kampen kör bussarna som vanligt. Bussar som avgår från Elielplatsen använder inte under festivalen Tölöviksgatan utan bussarna kör via Postgatan och Postgränden. Detta påverkar dock inte busslinjernas hållplatser.

Undantagsrutterna för linjerna från Kampen