Metrotrafiken håller på att återgå till det normala - metron går med glesare turintervall på morgonen

Updatering 2.1. kl 07.45. Metrotrafiken håller på att återgå till det normala. Oregelbundna intervaller på morgonen p.g.a. ett tekniskt fel.

Bussförbindelserna från metrostationerna:

MATTBY:

Förbindelserna mot Helsingfors: buss 143A, 146A, 147A, 164A eller 192 till Kampen; buss 532 eller 544 till Alberga + tåg; 533 till Grankulla + tåg; 134, 136, 531 till Esbo centrum + tåg.

ÄNGSKULLA:

Förbindelserna mot Helsingfors: buss 118, 124 eller 125 till Hagalund (plattform 1). Från Hagalund buss 550 (till Alberga + tåg), 551 (till Mejlans + buss eller spårvagn) eller 113 (till Alberga + tåg).

IDROTTSPARKEN:

Förbindelserna mot Helsingfors: buss 114 till Kilo eller Alberga + tåg; buss från Havsvindsvägen (hållplats Ängsmalmen) till Hagalund. Från Hagalund buss 550 (till Alberga + tåg), 551 (till Mejlans + buss eller spårvagn) eller 113 (till Alberga + tåg).

HAGALUND:

Förbindelserna mot Helsingfors: buss 551 till Mejlans + buss eller spårvagn; 550, 113, 114 till Alberga + tåg. Förbindelserna västerut: bussar 111 och 112 till Mattby.

AALTO-UNIVERSITETET

Förbindelserna mot Helsingfors: buss 551 till Mejlans + buss eller spårvagn; 550, 555 till Alberga + tåg.

KÄGELUDDEN:

Förbindelserna mot Helsingfors: buss 551 till Mejlans från hållplats Otnäsbron + buss eller spårvagn; buss 555 till Alberga + tåg.

BJÖRKHOLMEN:

Förbindelserna mot centrum: Buss 20 mot Gräsviken från hållplats Kopparuddsvägen på Storsvängen. Förbindelserna mot Esbo: buss 104 mot Gäddviken från Västerleden.

DRUMSÖ:

Förbindelserna mot centrum: buss 21 till Eira, buss 20 till Gräsviken. Förbindelserna mot Esbo: buss 104 mot Gäddviken. Från Gräsviken (hållplats Västerleden) bussar 143A, 146A, 147A och 164A längs Västerleden mot Esboviken.

GRÄSVIKEN:

Förbindelserna mot centrum: buss 21 till Eira, bussar 143A, 146A, 147A och 164A till Kampen från hållplats Västerleden på Porkalagatan. Förbindelserna västerut: buss 21 till Drumsö; bussar 143A, 146A, 147A och 164A längs Västerleden mot Esbo från hållplats Västerleden på Porkalagatan.

JÄRNVÄGSTORGET, HELSINGFORS UNIVERSITET, KAMPEN:

Förbindelserna västerut: spårvagnar 3, 6 och 9. Förbindelserna till Esbo: tåg på strandbanan + buss från Böle, Alberga eller Esbo centrum; bussar 143A, 146A, 147A eller 164A från Kampens närtrafikterminal. Förbindelserna österut: bussar och spårvagnar mot Sörnäs. Förbindelserna till Östra Helsingfors: tåg på stambanan + buss från Böle, Malm eller Dickursby.

HAGNÄS:

Förbindelserna västerut: bussarna mot Järnvägstorget och spårvagnarna 3, 6 och 9. Förbindelserna österut: bussarna mot Sörnäs längs Tavastvägen, buss 16 till Brändö, buss 55 till Fiskehamnen.

SÖRNÄS:

Förbindelserna västerut: bussarna mot Järnvägstorget och spårvagnarna 1, 6, 7 och 8; buss 551 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer (hållplats Tågvägen). Förbindelserna österut: bussarna 58 och 551 (hållplats Tågvägen).

FISKEHAMNEN:

Förbindelserna västerut: bussarna 55 och 16 till Järnvägstorget; bussarna 50, 58, 59 och 551 till Böle; buss 551 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer. Förbindelserna österut: buss 58 till Östra centrum, 551 till Hertonäs.

BRÄNDÖ:

Förbindelserna västerut: buss 16 till Järnvägstorget från Svinhufvudsvägen, bussarna 58 och 551 till Böle från Österleden + tåg; buss 551 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer. Förbindelserna österut: bussarna 81 och 551 till Hertonäs, buss 58 till Östra centrum.

HERTONÄS:

Förbindelserna västerut: buss 58 och 551 till Böle + tåg, buss 551 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer, buss 79 till Malm + tåg. Förbindelserna österut: buss 58 till Östra centrum (hållplats Snickareporten).

IGELKOTTSVÄGEN:

Förbindelserna västerut: buss 58 till Böle (hållplats Sågaregatan 33) + tåg, buss 79 till Malm + tåg. Förbindelserna österut: buss 58 till Östra centrum (hållplats Sågaregatan 33).

ÖSTRA CENTRUM:

Förbindelserna västerut: buss 58 till Böle + tåg, buss 550 till Åggelby + tåg, buss 54 till Bocksbacka + tåg, bussar 554 och 561 till Malm + tåg.

KVARNBÄCKEN:

Förbindelserna västerut: buss 506 till Böle + tåg.

BOTBY GÅRD:

Förbindelserna västerut: buss 550 från Östra centrum till Åggelby + tåg, buss 54 från Östra centrum till Bocksbacka + tåg, bussar 554 och 561 från Östra centrum till Malm + tåg.

GÅRDSBACKA, MELLUNGSBACKA, RASTBÖLE, NORDSJÖ:

Förbindelserna västerut: buss 560 till Malm + tåg.