Spårvagnslinjerna 2, 4 och 7 kör avvikande rutter natten mellan tisdag och onsdag 29.-30.1

Spårvagnslinjerna 2, 4 och 7 kör undantagsrutter natten mellan tisdag och onsdag 29.-30.1 kl. 23.45-2.30 på grund av reparation av kontaktledningen. Arbetena görs vid korsningen av Mannerheimvägen, Toivogatan och Eino Leinos gata.

Det finns ingen spårvagnstrafik på följande sträckor:

  • på Mannerheimvägen mellan Helsingegatan-Grejusgatan (linjerna 2 och 4)
  • på sträckan Böle station – Västra Böle – Nordenskiöldsgatan (linjerna 2 och 7)

Eftersom arbetet utförs med kort varsel, har man inte kunnat ordna ersättande busstrafik.

Undantagsrutt för linje 2

Linje 2 kör avvikande rutt på sträckan Tölö torg – Västra Böle. Linjen trafikerar inte alls Västra Böle.

Linje 2 har en tillfällig ändhållplats vid Böle station och linjen kör mellan Tölö torg och Böle station i båda riktningar rutten Helsingegatan – Idrottshuset - Aleksis Kivis gata - Fredriksberg verkstad - Böle station. Linjen kör samma rutt som linje 9 mellan Kotkagatan och Böle station.

Linje 2 trafikerar inte följande hållplatser: Operan (på Mannerheimvägen), Tölö hall, Folkpensionsanst. , Aurorasjukhuset, Djurgården, Löneboställsporten, Magistratstorget.

Undantagsrutt för linje 4

Linje 4 kör avvikande rutt mellan Hesperiaparken och Tölö tull.

Linjen kör mellan Hesperiaparken och Tölö tull i båda riktningar rutten Helsingegatan – Idrottshuset – Alphyddan – Nordenskiöldsgatan.

Linje 4 trafikerar inte följande hållplatser: Operan (på Mannerheimvägen), Tölö hall, Folkpensionsalst.

Undantagsrutt för linje 7

Linje 7 trafikerar inte alls sträckan Böle station – Västra Böle.

Linjen har en tillfällig ändhållplats vid Böle station. Från Böle station kör linjen i riktning mot Västra terminalen via hållplatsen vid Böle station och återgår till ordinarie rutt via Stinsgatan.

Linje 7 trafikerar inte följande hållplatser: Magistratstorget, Kyllikkiporten, Böle station (på Bangårdsvägen), Mässcentrum (i riktning mot Västra terminalen), Klockbron (i riktning mot Västra terminalen)

Linjojen 2, 4 ja 7 poikkeusreitit karttakuvassa esiteltynä 29.-30.1. yöllä klo 23.45-2.30