Verkstadsgatan avstängd för trafik fr.o.m. måndag 14.1

Verkstadsgatan i Fiskehamnen är avstängd för trafik på grund av grävningsarbeten fr.o.m. måndagen den 14 januari. Hållplatserna Fiskehamnen (H3004 och H3005) samt Agrosgränden (H3006) är inte i bruk  och busslinjerna 55 och 56 som använder dessa hållplatser kör undantagsrutten via Gamla vintervägen. De ersättande hållplatserna ligger på Gamla vintervägen. Detta beräknas gälla i ca en månad dvs. fram till 4.3. Linjerna 50 och 59 kör via Gamla vintervägen och Nätholmsgatan men stannar inte vid de ersättande hållplatserna.

Kalasatama poikkeusreitti