Avvikelser i busstrafiken under skolornas sportlov 18. - 22.2

Följande busslinjer trafikeras inte under skolornas sportlov 18.-22.2: linje 91/91K i Helsingfors, linjerna 573, 588/588B och 724V i Vanda, linje 966 i Tusby, linje 978Z i Kervo och linjerna 982, 984, 992, 993, 994 i Sibbo.

Under sportlovsveckan körs inte B-avgångarna på linje 565, och på linjerna 348 och 349 körs endast en del av B- och BK-avgångarna enligt en separat tidtabell.

Avgångar med anmärkning plus (+) i tidtabellen körs inte under sportlov på följande linjer: 737/737K, 985, 986, 987, 989 och 996 samt U-linje 280.

På linje U346 körs inte avgången kl. 14.30 från Vichtis till Helsingfors. Turens beräknade passertid vid hållplats Saarijärvi (E7966) är kl. 15.00.

Avgångarna på skoldagar på servicelinjerna 913-917 i Sjundeå körs inte under sportlovsveckan, men det finns ersättande avgångar som körs endast under skolornas lovtider.

Eftersom trafiken och antalet passagerare är mindre under sportlovsveckan, kan bussen komma lite tidigare till hållplatsen än vanligt. Hållplatstidtabellerna är cirkatider. De är en uppskattning som gäller vid normala vägförhållanden och ett genomsnittligt antal passagerare.