Betydande störningar i spårvagnstrafiken på eftermiddag 25.2

kl. 13.55

Spårvagnarna kör undantagsrutter med oregelbundna turintervaller på grund av en olycka vid korsningen av Mannerheimvägen och Brunnsgatan. En spårvagn har kört av från spåret vilket påverkar trafiken.

För närvarande finns det inga närmare uppgifter om undantagsrutterna.