Busslinjer börjar köra avvikande rutter i Månsas 4.3.2019

Kollektivtrafiken omdirigeras i Månsas måndagen den 4 mars 2019 när Birgittavägen stängs av för genomfartstrafik mellan Baggbölevägen och Britasvägen.

Undantagsrutterna gäller linjerna 51, 52, 63, 550 och 552. Linjerna 52, 550 och 552 kör i Månsas från Baggbölevägen till Britasvägen via Skogsbäcksvägen. Linje 51 kör direkt längs Krämertsskogsvägen och kör via Britas och Månsas, och linje 63 kör till Månsas via Krämertsskogsvägen och Talldungevägen. Linjerna 51 och 63 XXX

Undantagsrutterna beror på arbeten som görs på Birgittavägen, läs mer på adressen hel.fi/johtosiirrot. Reseplaneraren visar de nya rutterna fr.o.m. början av februari.

Undantagsrutterna gäller fram till sommaren 2020, och de fortsätter om byggandet av den nya snabbspårvägen börjar enligt planerna sommaren 2019. Detta förutsätter att fullmäktige i Helsingfors och Esbo godkänner den slutgiltiga kostnadsberäkningen för Spårjokern.

Undantagsrutt för stomlinje 550

Linje 550 börjar köra via Skogsbäcksvägen mellan hållplatserna på Tusbyleden och Britas. Linjen stannar vid hållplatserna Månsasbacken på Skogsbäcksvägen . Linje 550 stannar också på hållplatsen Takspånsvägen i riktning mot Östra centrum så att byte till linjerna 66 och 67 skulle gå så smidigt som möjligt.

Hållplatser som dras in: Månsas, Birgittavägen

Undantagsrutten för linjerna 52 och 552, hållplats som dras in för linjerna 50 och 66K

Linjerna 52 och 552 börjar köra via Skogsbäcksvägen mellan hållplatserna på Takspånsvägen och Britas. Linjerna stannar vid de hållplatser som ligger längs undantagsrutten. Hållplatserna Grandungevägen dras in – denna förändring gäller också linjerna 50 och 66K.

Hållplatsen Snårvägen i riktning mot Munksnäs och Otnäs flyttas till andra sidan av korsningen Talldungevägen mittemot Alepa.

Hållplatser som dras in: Månsas, Birgittavägen, Månsasvägen

Undantagsrutt, linje 51

Linje 51 börjar köra mellan hållplatserna Kopparslagarvägen (Krämertsskog) och Thaliaplatsen (Norra Haga) direkt längs Krämertsskogsvägen och Ilkkavägen. Linjen trafikerar inte Månsas och Britas.

Hållplatser som dras in: Ängsskogsvägen, Björkdungevägen, Snårvägen, Grandungevägen, Månsasbacken, Månsas, Birgittavägen, Månsasvägen, Britas, Britas idrottspark, Tavastehusleden, Teuvo Pakkalas väg, Aino Acktés väg

Undantagsrutt, linje 63

Linjen 63 börjar köra mellan Degermyrvägen och Snårvägen via Krämertsskogsvägen och Talldungevägen. Linjen trafikerar inte mellan den norra delen av Klubbekrigarvägen och Britas.

Hållplatser som dras in: Krämertsskogsvägen, Santavuorivägen, Tavastehusleden, Britas idrottspark, Britas, Skogsbäcksgränd

Bilden går att förstora genom att klicka på bilden (i pdf-form)

Kartta bussien poikkeusreiteistä ja pysäkeistä Maunulan alueella 4.3.2019 alkaen