Bussterminalen i Hagalund öppnas för trafik 4.3.2019

Kollektivtrafiken i Hagalund och i södra Esbo förbättras måndagen den 4 mars när den nya bussterminalen öppnas för trafik i Hagalund.

Samtliga bussar från och till Hagalund börjar köra via den nya terminalen som ligger på Havsvindsvägen. Den tillfälliga bussterminalen på Tapioplatsen stängs. Också bussterminalen på Nordvägen stängs. Busslinjer som kör via hållplatserna på Nordvägen stannar även i fortsättningen vid dessa hållplatser förutom vid plattform 40 (hållplats E2000) som dras in.

I den nya bussterminalen väntar man inomhus på bussen och förbindelsen från terminalen till bussen går via skjutdörrar såsom t.ex. i Kampen eller i Mattby. Förutom bättre bytesförbindelserna mellan metro och buss förbättras också förbindelserna t.ex. från södra Esbo till Alberga och Mejlans när den nya bussterminalen öppnas.

Förändringen gäller stombuss 550, busslinjerna 111, 112, 113, 114, 115, 118, 118B, 124, 124K, 125, 125K, 548, 549 och 551, nattbussarna 113N, 114N, 118N, 125N och 551N samt närbussarna 116, 117 och 119.

De nya rutterna hittar du i Reseplaneraren (www.reittiopas.fi), när du gör en sökning med datum 4.3.2019 eller senare.

Mer information om bussterminalen får du på adressen www.tapiolankeskus.fi/bussiterminaali

Avgångsplattformarna vid terminalen

Den nya bussterminalen har delats in i två delar: i den norra och den södra delen, och mellan dem går Havsvindsvägen. I den norra delen ligger plattformarna 1-7 och största delen av anslutningsförbindelserna till södra Esbo avgår från den norra delen. I den södra delen ligger plattformarna 10 och 11 och där avgår bland annat linje 550 i riktning mot Östra centrum och linje 551 i riktning mot Alberga.

Terminalens norra del:
Plattform 1: linje 112
Plattform 2: linjerna 124, 124K, 125, 125K
Plattform 3: linjerna 118, 118B
Plattform 4: Linjerna 548, 549
Plattform 5: Linjerna 114, 115
Plattform 6: Linje 113
Plattform 7: Linje 111 i riktning mot Otnäs; linjerna 550, 551 i riktning mot Westendstationen; närbussarna 116, 117, 119; nattbussarna 113N, 114N, 118N, 125N, 551N i riktning mot Esbo

Terminalens södra del:
Plattform 10: ankommande bussar
Plattform 11: Linje 111 i riktning mot Sälviken; linje 550 i riktning mot Östra centrum; linje 551  i riktning mot Hertonäs; närbussarna 116 och 119; nattbussarna 113N, 114N, 118N, 125N, 551N i riktning mot Kampen

Kartta bussien lähtölaitureista Tapiolan terminaalissa 4.3.2019 alkaen

Hur hittar jag terminalen?

Terminalen ligger i samband med Hagalund metrostation och köpcentret AINOA, och det finns gångförbindelse till terminalen såväl från metrostationen, köpcentret som från gatunätet i Hagalund.

Förbindelsen från metrostationen till bussterminalens norra del:
Största delen av anslutningslinjerna i Esbo avgår från terminalens norra del (plattformarna 1-7). Från metrostationen tar man sig till den norra delen från plattformens västra ände (ingångarna A och B). Från plattformen tar man rulltrappan upp till biljetthallen och fortsätter sedan till den nästa rulltrappan. Med hissen kommer du direkt från plattformsområdet och biljetthallen till bussterminalen.

Förbindelsen från metrostationen till bussterminalens södra del:
Största delen av anslutningslinjerna i Esbo kör till bussterminalens södra del (plattformarna 10 och 11).  Från den södra delen avgår också stomlinje 550 i riktning mot Alberga och Östra centrum samt linje 551 i riktning mot Otnäs, Mejlans, Böle och Hertonäs.
Till bussterminalens södra del går man via biljetthallen (i riktning mot Helsingfors centrum).

Förbindelsen mellan den södra och norra delen:
Det är möjligt att gå mellan den södra och norra delen av bussterminalen genom en tillfällig rutt som går över Havsvindsvägen. Den slutgiltiga gångförbindelsen blir klar när köpcentret AINOAs utbyggnadsdel blir klar hösten 2019.

Karta över den tillfälliga gångförbindelsen mellan den södra och norra terminalen  (i PDF-form)

 

Förändringar på stomlinje 550 och linje 551

Rutten för stomlinje 550 förändras så att den går mellan Skogsbjörnsvägen och Westendstationen via bussterminalen på Havsvindsvägen och Sunnanvindsvägen. Linjen börjar stanna på hållplatserna Vindängen och vid Hagalunds metrostation (bussterminal).  Det innebär att linjen inte längre stannar vid hållplatsen Skogsbjörnsvägen utan vid Hagalund terminal.
Linje 550 trafikerar inte längre följande hållplatser: Skogsbjörnsvägen, Regnvägen, Tapiolabron

Rutten för linje 551 förlängs från Hagalund till Westendstationen. Linjen stannar inte längre vid den tillfälliga bussterminalen på Tapioplatsen utan den kör via bussterminalen på Havsvindsvägen och Sunnanvindsvägen såsom busslinje 550. Linjen börjar stanna på hållplatserna Vindängen och vid Hagalunds metrostation (bussterminal).
Linje 551 trafikerar inte längre följande hållplats: Tapioplatsen

Förändring på linje 111

Linje 111 börjar köra mellan Nordvägen och Westend via bussterminalen på Havsvindsvägen och Tapiolavägen. Linjen trafikerar hållplatserna Hagalunds metrostation (bussterminal), Regnvägen och Tapiolabron. På Nordvägen börjar linjen stanna vid plattform 42 i stället för den nuvarande plattformen 40 i riktning mot Sälviken.
Linje 111 trafikerar inte längre följande hållplatser: Nordvägen (plattform 40), Vindängen, Westendstationen

Förändring på linje 113

Linje 113 börjar köra direkt från Hagalunds bussterminal till Nordvägen och tvärtom. Linjen kör alltså inte längre via Sunnanvindsvägen, Westendstationen och Tapiolavägen till Tapioplatsen. På Nordvägen börjar linjen stanna vid plattform 42 i stället för den nuvarande plattformen 40 i riktning mot Hagalund.
Linje 113 trafikerar inte längre följande hållplatser: Nordvägen (plattform 40), Vindängen, Westendstationen, Tapiolabron, Regnvägen, Tapioplatsen

Förändring på linjerna 548 och 549

Linjerna 548 och 549 börjar köra direkt från Hagalunds bussterminal till Nordvägen och tvärtom. Linjen kör alltså inte längre via Sunnanvindsvägen, Norrskensvägen och Tapiolavägen till Tapioplatsen. På Nordvägen börjar linjen stanna vid plattform 44 i stället för den nuvarande plattformen 40 i riktning mot Hagalund.
Linjerna 548 och 549 trafikerar inte följande hållplatser: Nordvägen (plattform 40), Vindängen, Regnvägen, Tapioplatsen

Förändring på linjerna 112, 114, 115, 118, 118B, 124, 124K, 125 och 125K

Linjerna 112, 114, 115, 118, 118B, 124, 124K, 125 och 125K börjar köra från Hagalunds bussterminal på Havsvindsvägen i stället för den nuvarande Nordvägen.
Linjerna trafikerar inte följande hållplats: Nordvägen

Förändring på nattbusslinjerna

Nattbussarna 113N, 114N, 118N, 125N och 551N börjar köra via Hagalunds terminal. Linjerna 113N, 114N, 118N och 125N kör på sträckan Västerleden–Nordvägen/Havsvindsvägen via Tapiolavägen. Linje 551N kör inte längre till Tapioplatsen utan den fortsätter via Hagalunds bussterminal till Westendstationen.
Linjerna 113N, 114N, 118N och 125N trafikerar inte längre följande hållplatser: Westendstationen, Vindängen
Linje 551N trafikerar inte längre följande hållplats: Tapioplatsen
 

Förändring på närbusslinjerna

Hagalunds närbusslinjer 116, 117 och 119 kör via Hagalunds bussterminal.

Linje 116 kör också i framtiden till Vindgränden och Regnbågen men trafikerar inte längre rutten via Norrskensvägen.

Linjerna 117 och 119 trafikerar inte längre Norrskensvägen eller hållplatserna Vindängen och Regnvägen.