Hållplatsändringar för bussar som avgår från Hagnäs från 4.3.2019

Busslinjerna 73, 74, 616, 621, 622, 623 och 623B som avgår från Hagnäs får en ny avgångshållplats i Hagnäs den 4 mars. Orsaken till förändringen är renovering av Tavastvägen: bussarna kan inte vända till vänster från Tavastvägen dvs. till Hagnästorgsgatan.

Avgångsplattformarna 16 och 18 för linjerna 73, 74, 616, 621, 622 och 623B flyttas till andra sidan av Hagnästorgsgatan. Dessa linjer kör inte via plattformarna 13 och 14 som ligger på Broholmsgatan.

Linjerna kör i riktning mot Hagnäs via Tavastvägen, Broholmsvägen och Hagnäskajen till ändhållplatsen på Hagnästorgsgatan. Linjerna avgår från Hagnästorgsgatan direkt till Tavastvägen utan att köra via Broholmsgatan.

Också linje 617 kör till Hagnäs via Broholmsgatan och Hagnäskajen. Det blir dock inte några ändringar i hållplatserna.

Kartta linjojen 73, 74, 616, 621, 622, 623 ja 623B uusista pysäkeistä Hakaniemessä