Hållplatsbyte för bussar som kör via Tavastvägen till Järnvägstorget från 4.3.2019

HRT byter hållplats i Hagnäs för de busslinjer som kör längs Tavastvägen till Järnvägstorget. Hållplatsen Aspnäs H2404 dras in på grund av renoveringen av Tavastvägen.

Den 4 mars börjar de linjer som kör till Järnvägstorget stanna vid hållplatsen Aspnäs H2406. På samma hållplats stannar även i fortsättningen de busslinjer som kör till Hagnäs.

Förändringen gäller tills vidare.