Renovering av Tavastvägen börjar 4.3.2019 – ändringar i spårvagnstrafiken

Spårvagnarna kör inte via Sörnäs fr.o.m. 4.3.2019 när renovering av Tavastvägen börjar. Spårvagnstrafiken omdirigeras via Berghäll och Sturegatan. Ändringen gäller linjerna 1, 6, 6T, 7 och 8.

Bussarna kör via Tavastvägen under renoveringen men det blir ändringar i hållplatslägen under arbetets gång.  Också biljetthallens tak på Sörnäs metrostation förnyas och på grund av arbeten stängs en del av ingångarna. Stationen hålls dock öppen och metron går som vanligt.

Ändringarna i kollektivtrafiken genomförs i två skeden. Det första skedet börjar 4.3.2019 och det beräknas pågå fram till början av 2020. Det andra skedet börjar år 2020 och då återgår spårvagnstrafiken till Sörnäs. Spårvagnslinjerna 1 och 8 kör ordinarie rutter men linjerna 6, 6T och 7 kör fortfarande mellan Hagnäs och Sörnäs via Berghäll.

Du kan se hur arbetena påverkar din kollektivtrafikresa i Reseplaneraren på adressen reittiopas.fi, när du söker en rutt med datum 4.3.2019 eller senare.

Mer information om renoveringen finns på adressen hel.fi/uusihämeentie (på finska).

Texten fortsätter under kartorna. Du kan förstora bilden (i PDF-form) genom att klicka på kartan.

Kartta raitiolinjoista 4.3.2019 alkaen, kun Hämeentien uudistustyömaa on käynnistynyt

Avvikelser på linje 1

Från och med 4.3.2019 kör linje 1 mellan Idrottshuset och Hattulavägen via Sturegatan. Linjen stannar vid hållplatserna Idrottshuset och Roinevägen.

Hållplatser som dras in: Helsingegatan, Sörnäs, Brädgårdsgatan, Vallgårds bibliotek

Avvikelser på linjerna 6 och 6T

Från och med 4.3.2019 kör spårvagnslinjerna 6 och 6T sträckan mellan Hagnäs och Pauluskyrkan via Berghäll och Sturegatan. Linjen stannar vid hållplatserna Hagnäs (plattform 2), Berghäll ämbetshus, Björnparken, Karlsgatan, Idrottshuset och Roinevägen.

Hållplatser som dras in: Hagnäs (plattform 4), Aspnäs, Göksgränd, Sörnäs, Brädgårdsgatan, Hauhoparken, Vallgårds depå

Avvikelser på linje 7

Från och med 4.3.2019 kör linje 7 mellan Hagnäs och Hattulavägen via Berghäll och Sturegatan. Linjen stannar vid hållplatserna Hagnäs (plattform 2), Berghäll ämbetshus, Björnparken, Karlsgatan, Idrottshuset och Roinevägen.

Hållplatser som dras in: Hagnäs (plattformar 3 och 4), Aspnäs, Göksgränd, Sörnäs, Brädgårdsgatan, Vallgårds depå

Avvikelser på linje 8

Från och med 4.3.2019 kör linje 8 mellan Idrottshuset och Pauluskyrkan via Sturegatan. Linjen stannar vid hållplatserna Idrottshuset (på Västra Brahegatan) och Roinevägen.

Hållplatser som dras in: Helsingegatan, Sörnäs, Brädgårdsgatan, Hauhoparken, Vallgårds depå


Ändringar i hållplatserna i Hagnäs och vid Idrottshuset

Det blir också ändringar i hållplatserna i Hagnäs och vid Idrottshuset.
Plattformarna 3 och 4 i Hagnäs dras in och alla spårvagnar stannar vid plattformarna 1 och 2. Linjerna 3 och 9 använder redan dessa plattformar.

Kartta Hämeentien uudistustyömaan takia poistuvista raitiovaunupysäkeistä Hakaniemessä 4.3.2019

Vid Idrottshuset byggs en ny tillfällig hållplats på Helsingegatan vid korsningen av Helsingegatan och Brahegatan, och hållplatsen trafikeras av linjer som kör från Idrottshuset i riktning mot Hagnäs. Det innebär att alla spårvagnslinjer som kör via Idrottshuset stannar vid en hållplats vid Idrottshuset. Hållplatserna ligger vid korsningen av Helsingegatan och Västra Brahegatan i körriktning.

Linjerna 1, 6, 6T, 7 och 8 i riktning mot Backasgatan och Arabia avgår från samma hållplats vid Idrottshuset som linje 3 på Västra Brahegatan(H0259, länk till hållplatsen i Reseplaneraren). Samtidigt dras in den nuvarande hållplatsen Idrottshuset på Helsingegatan i riktning mot Sörnäs som användas av linjerna 1 och 8.
Linjerna 3, 6, 6T och 7 i riktning mot Hagnäs avgår från den nya tillfälliga hållplatsen på Helsingegatan(H0287, länk till hållplatsen i Reseplaneraren). Samtidigt dras in den nuvarande hållplatsen Idrottshuset (H0260) i riktning mot Hagnäs som används av linje 3.
Linjerna 1 och 8 i riktning mot Operan avgår från samma hållplats som nu.

Kartta Hämeentien uudistustyömaan takia muuttuvista pysäkkijärjestelyistä Urheilutalolla 4.3.2019

Avvikelser i den övriga kollektivtrafiken

Även om spårvagnarna inte kör via Sörnäs, kör bussarna som vanligt längs Tavastvägen och Backasgatan även under arbetena. Det kan dock bli ändringar i hållplatslägen.

Också Sörnäs metrostation är öppen under renoveringen men en del av ingångarna stängs under arbetets gång.

Det blir en hållplatsändring på busslinje 51, när linjen inte längre stannar vid hållplatsen Borgågatan (i riktning mot Malmgård) på Västra Brahegatan. Detta för att garantera spårvagnstrafikens smidighet. Linjen börjar stanna vid hållplatsen Sturegatan som ligger på Sturegatan vid korsningen av Aleksis Kivis gata (i riktning mot Vallgård).