Små ändringar i tidtabellerna för linjerna 143A, 146A, 147A och 164A/VA från 4.3

Det blir små ändringar i tidtabellerna för linjerna 143A, 146A, 147A och 164A/VA måndagen den 4 mars. Avgångstiderna från ändhållplatserna ändras inte dvs. det görs ändringar endast i hållplatstidtabeller.

Hållplatstidtabellerna hittar du i Reseplaneraren: