Ändringar i tidtabellen för linje 542 från 30.3

Avgångarna på linje 542 på veckosluten från Sökö tidigareläggs från och med 30.3.

 

Tidtabellen för linje 542 fr.o.m. 30.3