Ängslyckevägen avstängd från onsdag 13.3 till lördag 16.3

Ängslyckevägen i Lassas är avstängd på grund av grävningsarbeten från onsdag 13.3 till lördag 16.3 och närbuss 32 börjar köra avvikande rutt. Hållplatserna Ängslyckevägen H1772 och Ängslyckevägen H1773 är inte i bruk men det finns en tillfällig hållplats på Larsängsvägen.

Niitynperäntie poikki kaivutyömaan takia. Linja 32 poikkeusreitille Laurinniityntien kautta