Arbeten på bussterminalen på Mattby metrostation från 11.3 – påverkar inte trafiken

Det byggs en ny glasvägg på Mattby metrostation från 11.3. Väggen byggs nära rulltrappans övre del och byggarbeten beräknas ta ca sju veckor.

Byggarbeten påverkar gångförbindelserna mellan metrostationen och bussterminalen men trafiken fungerar som vanligt under arbetena.

Mer information finns på Länsimetro Oy:s webbsida (länk).