Hållplats Spelgränden i Gamlas för närbussarna flyttas på fredag 15.3

Hållplatsen Spegränden H1672 flyttas i Gamlas till nytt läge vid Kaaris huvudingång fredagen den 15 mars. Ändringen beror på arbetena på området och påverkar närbussarna 31, 32 och 36. Det nya hållplatsläget gäller tills vidare.

Pysäkki H1672 Pelikuja siirtyy perjantaina 15.3. Prisman pääoven lähistölle. Mikäli