Små justeringar i tidtabellen för linje 172 på sträckan Kyrkstallsvägen – Mattby fr.o.m. 8.4

Det görs små justeringar i tidtabellen för linje 172 på sträckan Kyrkstallsvägen – Mattby i riktning mot Mattby måndagen den 8 april. Avgångstiderna från Kyrkslätt resecentrum eller i riktning mot Kyrkstallsvägen förändras inte.