Två avgångar på linjerna 986 och 986B avgår från hållplats Si2213 från måndag 11.3

Från och med måndag 11.3 körs två avgångar på linjerna 986 och 986B från hållplatsen Si2213 Mårtensbyvägens vägskäl. I fortsättningen avgår turen på linje 986 kl. 13.10 och turen på linje 986B kl. 14.10 från hållplatsen Mårtensbyvägens vägskäl och kör via plattform 5 på Nickby bussterminal två minuter efter avgången från hållplatsen.
På grund av förändringarna tidigareläggs också avgången kl. 13.30 på linje 987BB från Nickby terminal med 5 minuter dvs. den nya avgångstiden är kl. 13.25. Orsaken till förändringarna är att kunna erbjuda bättre skolförbindelser från Leppätien koulu i riktning mot Paipis.

Linjojen 986, 986B ja 987BB muutamat lähdöt lähtevät pysäkiltä Martinkyläntien th