Hållplats Kottbyplatsen på Backasgatan flyttas på måndag 8.4

Hållplatsen Kottbyplatsen (H2438) på Backasgatan flyttas ca 100 m på grund av arbeten måndagen den 8 april. Förändringen påverkar linjerna 51, 61, 64, 66, 67 samt regionlinjer som kör längs Tusbyleden i riktning mot Järnvägstorget och Hagnäs. Detta beräknas gälla fram till 15.4.

Mäkelänkadun pysäkki Käpylänaukio (H2438) siirtyy kaivutyön takia noin 100 metriä maanantaina 8.4