Hållplats Simstrandsvägen flyttas 9.4

Hållplatserna Simstrandsvägen (3195 och 3196) flyttas ca 100 m på grund av grävningsarbeten den 9 april.
Ändringen gäller busslinjerna 61, 61T och 702. Detta beräknas gälla fram till slutet av maj.