Hållplatser flyttar i Masaby 29.4

Hållplatserna Masaby bibliotek (Ki0215 och Ki0216) på Sundbergsvägen flyttas tillfälligt till nytt läge på grund av arbeten.
Detta beräknas gälla fram till slutet av sommaren 2019.