Linjerna 18N, 52 och 58 på undantagsrutt nattetid 2.-3.5 från ca kl. 20.30

Linjerna 18N, 52 och 58 kör undantagsrutten natten mellan torsdag och fredag 2.-3.5 eftersom Munksnäs allén är avstängd för trafik i riktning mot centrum på grund av arbeten. Bussarna kör undantagsrutten från torsdagskvällen fr.o.m. kl. 20.30. Från och med fredagsmorgonen kör bussarna som vanligt.

Linje 18N kör från Munkshöjden avvikande rutt som går via Hoplaksvägen. Bussarna stannar vid hållplatserna 1392 och 1394 som ligger längs rutten. Linjen trafikerar inte hållplatserna 1400, 1402, 1404 och 1419. I annan riktning kör linjen som vanligt.


Turer på linje 52 som avgår från Arabiastranden kör avvikande rutt i Munkshöjden och Munksnäs dvs. turerna kör via Hoplaksvägen. Bussarna stannar vid hållplatserna 1392 och 1394 som ligger längs rutten. Bussen kör inte via Munksnäs: det innebär att linjen inte trafikerar hållplatserna 1400, 1402, 1404, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428 och 1430. Turen som avgår från Arabiastranden kl. 20.40 är den första som kör undantagsrutt.
I annan riktning kör linjen som vanligt.


Linje 58 kör från Munkshöjden avvikande rutt som går via Hoplaksvägen. Bussarna stannar vid hållplatserna 1392 och 1394 som ligger längs rutten. Hållplatserna 1402, 1404 1419 och 1484 är inte i bruk. Turen som avgår från Munkshöjden kl. 20.49 är den första som kör undantagsrutt.
I annan riktning kör linjen som vanligt.