Spårvagnslinje 7 på undantagsrutt på torsdags- och lördagskvällen 18.4 och 20.4 på grund av Via Crucis


Spårvagnslinje 7 kör undantagsrutt i Helsingfors centrum på skärtorsdag den 18 april och på lördag den 20 april. Orsaken är Via Crucis-vandringen som ordnas på lördag och övningar som ordnas på torsdag.
 

Linje 7 kör undantagsvis via Kajsaniemigatan under följande tider:

  • torsdag 18.4 kl. 21.45–22.30
  • lördag 20.4 kl. 21.15–22.45

Hållplatserna Snellmansgatan, Riksarkivet, Regeringsgatan, Senatstorget, Alexandersgatan och Mikaelsgatan trafikeras inte.

Dessutom kan passionsspelet Via Crucis orsaka förseningar för andra spårvagns- och busslinjer som kör längs Kajsaniemigatan på lördagskvällen.