Störningar i tågtrafiken 1.4

Närtågen K, R, A, E, U, Y, Z och I till flygplatsen och Helsingfors är försenade på grund av ett tekniskt problem. Trafiken håller på att normaliseras.