Helsinki City Running Day påverkar kollektivtrafiken på lördag 18.5

Evenemanget Helsinki City Running Day påverkar kollektivtrafiken i Helsingfors centrum lördagen den  18 maj kl. 11.30 – 21.

Förändringarna gäller spårvagnarna 1, 2, 3, 6T, 8, busslinjerna 14, 18, 20, 21, 24, 58, 104, 192V, 502, 551 och U-busslinjerna 280, 643T, 644, 662/T, 665/A/B/N. Evenemanget kan också orsaka förseningar på busslinjerna 58, 69, 506, 551 och 848. Linjer som är på undantagsrutt stannar vid de hållplatser som ligger längs rutten. Närmare information om ändringar i kollektivtrafiken hittar du i Reseplaneraren.

Avvikelser i spårvagnstrafiken lördag 18.5

Linje 1 slutar att gå kl. 12.10.

Linje 2 vänder vid Salutorget kl. 15.30 – 18.00 (Karta över undantagsrutten, linje 2). Linjen trafikerar inte hållplatserna ”Olympiaterminalen” (H0434 och H0435) och ”Södra kajen” (H0432 och H0433). Från Salutorget kör linje 2 i riktning mot Västra Böle enligt följande: Snellmansgatan – Elisabetsgatan – Kajsaniemigatan – Brunnsgatan – egen rutt.

Linje 3 kör till Trekanten kl. 15.30 – 18.00 (Karta över undantagsrutten, linje 3). Linjen trafikerar inte hållplatserna ”Olympiaterminalen” (H0434 och H0435), ”Brunnsparken” (H0436 och H0437), ”Jungfrustigen” (H0438 och H0439), ”Kaptensgatan” (H0440 och H0441), ”Eira sjukhus” (H0442 och H0443), ”Femkanten” (H0815 och H0816), ”Stora Robertsgatan” (H0813 och H0814) ”Fredriksgatan” (H0803 och H0804) och ”Skillnaden” (H0801). I trekanten stannar spårvagnen vid hållplatsen ”Trekanten” (H0709) son ligger på Nylandsgatan.

Linje 6Tkör till Västra terminalen via Kampen (samma rutt som linje 7) kl. 15.30 – 18.00. Linjen trafikerar inte Mannerheimvägen, Bulevarden och Sandviken. och inte heller hållplatserna ”Studenthuset” (H0701 och H0702), ”Skillnaden” (H0801 och H0802), ”Fredriksgatan” (H0803 och H0804), ”Alexandersteatern” (H0805 och H0806), ”Sandvikstorget” (H0807 och H0808), ”Sandviksgatan” (H0810), ”Kalevagatan” (H0812), ”Sandviken” (H0811), ”Repslagaregatan” (H0809).

Linje 8 är inte i trafik kl. 12.10 – 21.

Avvikelser i busstrafiken lördag 18.5

Linje 14 kör kl. 15.00-18.30 undantagsrutt i stället för Ärtholmen: Skepparegatan – Fabriksgatan – Rådmansgatan – Petersgatan - Kaptensgatan – Fabriksgatan – Skepparegatan – egen rutt till Smedjebacka. Linjens ändhållplats är då ”Jungfrustigen” (H1207) (karta över undantagsrutten för linje 14). Linjen trafikerar inte hållplatserna ”Fabriksparken” (H1179 och H1180), ”Eira sjukhus” (H0449), ”Styrmansgatan” (H0444 och H0445), ”Munkholmsgatan” (H1185 och H1186), ”Ärtholmsgatan” (H1187 och H1188), ”Grundsundsgränden” (H1337 och H1190), ”Henry Fords gata”, (H1191 och H1192), ”Rönnskärsgatan” (H1193 och H1194) samt ”Ärtholmskajen” (H1195 och H1196).

Linje 18 kör undantagsrutt kl. 15.00-18.30 (karta): Skepparegatan –Petersgatan - Kaptensgatan – Fabriksgatan – Skepparegatan – egen rutt. Hållplatserna ”Eira” (H1177 och H1178) trafikeras inte. Linjens ändhållplats är ”Eira sjukhus” (H1176).

Linje 20 kör inte till Enåsen kl. 11.30-20.30 utan undantagsvis till ändhållplatsen för linje 21/B ”Melkögränd” (H1051) som ligger på Österviksgatan.  Linjen trafikerar inte hållplatserna ”Drumsö kyrka” (H1028 och H1029), ”Doppingbrinken” (H1030 och H1031), ”Taxnäsvägen” (H1032 och H1033), ”Snappgränd” (H1034 och H1035), ”Kopparuddsvägen” (H1036 och H1037), ”Björkholmsvägen” (H1038 och H1039) samt ”Enåsen” (H1040).(karta över undantagsrutten för linje 20)

Linje 21 kör inte till Eira kl. 15.00 – 18.30 utan undantagsvis till ändhållplatsen för linje 20 ”Gräsvikskajen” (H1157). Linjen trafikerar inte hållplatserna ”Sandviken (H1167 och H1168), ”Sandvikstorget” (H0807 och H1169), "Stora Robertsgatan" (H1170), ”Sjömansgatan" (H1172), ”Femkanten” (H0815 och H1174), ”Eira sjukhus” (H0442 och H1176) samt ”Eira (H1177 och H1178).

Linje 24 har två olika undantagsrutter under en och samma dag. Sträckan på Fölisön är avstängd för trafik kl. 11.30-13.00. Då kör bussarna via Paciusgatan och Munksnäs allén till hållplatsen Bredviksplatsen (H1401) (karta över undantagsrutten för linje 24). Eftersom busslinjen inte kör till Fölisön, trafikerar linjen inte hållplatserna ”Hummelviken” (H1293 och H1294), ”Talludden” (1295 och H1296), ”Krutkällarna” (H1297 och H1298), ”Hindersnäsvägen” (H1299 och H1300) samt ”Fölisön” (H1302).

Linje 24 kör avvikande rutt i södra stadskärnan kl. 15.30-18.30: Högbergsgatan – Fabriksgatan – Skepparegatan – Petersgatan – Kaptensgatan.. Linjens ändhållplats är då ”Kaptensskvären” (H1205). (karta över undantagsrutten för linje 24 i Eira). Hållplatserna ”Kaptensskvären” (H1206), ”Havstorget” (H1208), ”Havsgatan”(H1209) samt ”Jungfrustigen” (H1207) trafikeras inte.

Linjerna 104 och 192V kör kl. 11.30-20.30 i båda riktningar via anslutningen till Lemisholmen. Linjerna trafikerar inte hållplatserna ”Enåsen” (H1066 och H1067) samt ”Braxviksvägen” (H1064 och H1065).

Linjerna 58 och 280 stannar inte vid hållplatsen Munksnäsplatsen (H1388) kl. 15-18. Hållplatsen ersätts med hållplatsen ”Munksnäsplatsen” (H1390).

Linje 502 kör kl. 12.20-21.00 via Helsingfors centralstation när Helsingegatan är avstängd för trafik. Avgångarna från Havshagen kl. 12.15-20.48 kör följande avvikande rutt: Havshagen – Hagnäs strand – Broholmsgatan –Kajsaniemigatan – Vilhelmsgatan – Mikaelsgatan – Brunnsgatan– Mannerheimvägen – Arkadiagatan – Runebergsgatan– Topeliusgatan. Avgångarna kl. 11.59 – 20.29 från Alberga station kör rutten Topeliusgatan – Runebergsgatan – Arkadiagatan - Mannerheimvägen – Postgatan – Brunnsgatan - Kajsaniemigatan - Broholmsgatan – Hagnäs strand – Sörnäs strandväg – Aspnäsgatan. Linjen trafikerar inte hållplatserna ”Berghälls ämbetshus” (H0226 och H2129), ”Castrénsgatan” (H0227 och H0228), ”Kommunernas hus” (H0229 och H2128), ”Wallinsgatan” (H2126 och H2127), ”Borgbacken (södra)" (H2066 och H2067), ”Operan” (H1332 och H2062) samt ”Spåramuseet” (H1328 och H1329).

Linje 551 stannar inte vid hållplatsen Munksnäsplatsen (H1388) på Paciusgatan kl. 15.00 – 18.00 i riktning mot Hertonäs. Linjen använder den ersättande hållplatsen ”Munksnäsplatsen” (H1500) på Ramsays strand.

Busslinjer 662/T, 643T, 644, 665/A/B/N som vanligtvis kör via Helsingegatan kör kl. 12.20-21.00 via Nordenskiöldsgatan till Tusbyleden.

Linjer som kör till Elielplatsen kör avvikande rutter till och från Elielplatsen när Tölöviksgatan är avstängd för trafik på lördag kl. 12.15-21.00.  Den avvikande rutten i riktning mot Elielplatsen är: Mannerheimvägen – Postgatan – Stationsplatsen – Elielplatsen. Från Elielplatsen kör bussen rutten Postgränd – Mannerheimplatsen – Mannerheimvägen.

Evenemanget kan orsaka förseningar för busslinjerna 58, 69, 506, 551 och 848 ca kl. 11.30 – 12.20 och kl. 15.00 – 15.15 på Nordenskiöldsgatan. Det kan också förekomma störningar i trafiken i Helsingfors centrum på grund av evenemanget.