Hissarna vid Kyrkslätt station avstängda på grund av renoveringsarbete fr.o.m. 20.5

Under tiden mellan 20.5 och 20.6 kommer hissarna vid plattform 1 och mellanplattformarna 2 och 3 att vara avstängda på grund av renoveringsarbete. Under denna tid finns det inte en ersättande förbindelse för personer med behov av hisstransport. Renoveringen av hissen vid plattform 1 beräknas vara klar fram till 7.6.2019 och hissarna vid plattformarna 2 och 3 fram till 20.6.2019.

Ca hälften av L-, Y- och U-tågen stannar och avgår från plattformarna 2 och 3. Också tågen i riktning från och till Åbo hamn använder dessa plattformar.

Det finns en tillgänglig förbindelse från plattform 1 på Kyrkslätt station under renoveringsarbetet. Mer information om tidtabellerna och om plattformarna finns på HRT:s webbplats.

Personer med behov av hisstransport kan också använda Masaby, Tolls eller Köklax stationer. T. ex. bussarna 173Z och 174Z kör från Kyrkslätt till Tolls station. Dessa bussar kör också till Mattby metrostation.