I-, L- och P-tågen stannar inte i Ilmala 11.5 kl. 23 – 12.5 kl. 10

P-, I- och L-tågen stannar inte i Ilmala lö 11.5 kl. 23 – sö 12.5 kl. 10.00. Orsaken är banarbeten vid den nya stationen i Böle.


Alternativa förbindelser

från Ilmala till Böle eller Helsingfors:
Med busslinje 23, 23N eller 59 från hållplatsen Ilmalabrinken eller Ilmalatorget till Böle där man kan byta till tåg.

Från Hoplax i riktning mot Ilmala:
Med tåg till Böle och sedan med buss 23, 23N eller 59.