Inställd: Spårvagnshållplats Tove Janssons park tas i bruk senare än vad som tidigare meddelats

Uppdatering: 7.5.2019. Hållplatsen kommer att tas i bruk senare än vad tidigare meddelats på grund av arbetena

Spårvagnshållplatsen Tove Janssons park (0409) tas i bruk onsdagen den 8 maj.  Ändringen påverkar spårvagnarna 4 och 5 i riktning mot Skatudden. Hållplatsen har varit indragen på grund av arbeten.