Närbuss 232 kör avvikande rutt i Grankulla fr.o.m. 17.5

Updatering 17.10: Linje till vanliga rutt 21.10.

Närbuss 232 börjar köra undantagsrutten i Grankulla den 17 maj. Linjen kör Strandbovägen – Norra Heikelvägen – Norra Mossavägen – Elevhemsvägen – Stationsvägen. Undantagsrutten gäller fram till slutet av november 2019.

Lähibussi 232 siirtyy poikkeusreitille Kauniaisissa