Spårvagnshållplatsen Tove Janssons park (0409) tas i bruk torsdag 16.5

Spårvagnshållplatsen Tove Janssons park (0409) tas i bruk torsdagen den 16 maj.  Ändringen påverkar spårvagnarna 4 och 5 i riktning mot Skatudden. Hållplatsen har varit indragen på grund av arbeten.