Bussarnas rutter i Hagnäs ändras 1.7

Bussarnas rutter i Hagnäs ändras måndagen den 1 juli då genomfartsförbindelsen från Hagnästorgsgatan till Andra linjen stängs på grund av vägarbete på Tavastvägen.

I riktningen Brunakärr kör linje 23 härefter rakt längs Broholmsgatan till Andra linjen. Ruttavsnittet på Hagnäskajen och Hagnästorgsgatan tas bort. Samtidigt avlägsnas från linjen hållplats H2503 Hagnäs (plattform 17), som ersätts av hållplats H2401 Hagnäs (plattform 14).

I riktningen Hagnäs kör linje 51 härefter från Porthansgatan till Broholmsgatan och därifrån till Hagnäskajen, där hållplats H2505 Hagnäs (plattform 15) är linjens avstigningshållplats. Man stiger fortfarande på linje 51 på hållplats H2504 Hagnäs (plattform 19). Rutten i den andra riktningen påverkas inte av ändringarna.

Linje 502 kör härefter rutten Hagnäskajen-Broholmsgatan-Andra linjen. Ruttavsnittet Hagnästorgsgatan-Andra linjen körs inte. Från linjen avlägsnas hållplats H2503 Hagnäs (plattform 17), som ersätts av hållplats H2506 Hagnäs (plattform 20).

Förändringarna gäller tills vidare.

Hakaniemessä busseilla reittimuutoksia 1.7. alkaen