Hållplats Bildkonstnärsgatan flyttas 11.6

Uppdatering: Hållplatsen till sin normala ställe 8.8

Hållplatsen Bildkonstnärsgatan H2337 i Kungseken flyttas ca 100m i riktning mot Myrbacka på grund av grävningsarbeten. Det tillfälliga läget beräknas gälla fram till 12.8.