Hållplats Lägergatan i riktning mot Nybacka dras in 10.6

Hållplatsen Lägergatan i riktning mot Nybacka dras in permanent 10.6 på grund av arbeten. Ändringen påverkar busslinjerna 203 och 203N.

De ersättande hållplatserna på Impilaxvägen är Salmisvägen E1110 och Impilaxvägen E1121 på Befästningsvägen.