Linjat 348 ja 349 liikennöivät myös kesällä

Linjerna 348 och 349 kör i fortsättningen även under skolornas sommarlovsperiod.

Linjerna har kört endast som skolbussar utan sommartrafik. I fortsättningen kör linjerna 348 och 349 året om.

I sommartrafiken körs linjevarianterna 348BK, 349B och 349BK ca kl. 6-20.

Från Kalajärvi finns omstigningsförbindelse till Helsingfors centrum, Ringbanan, Alberga och Esbo centrum. Syftet med de nya tidtabellerna för linje 345 (Elielplatsen – Kalajärvi – Rinnekoti) är att omstigningsförbindelserna mellan Helsingfors centrum och Hännikäinen fungerar i båda riktningar.

Sommartidtabellerna för linjerna 348 och 349:

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/311-349-29_sivua.pdf