Offentliga evenemang medför undantagsrutter lördag 29.6

Lördagen den 29 juni ordnas Bassline Festival och Helsinki Pride-paraden i Helsingfors och dessa medför undantagsrutter för spårvagnslinjerna 2, 3, 4, 7 och 10 samt busslinje 24. Undantagsarrangemangen ändras två gånger under dagen.

Från morgontrafikens början till kl. 11.30

Spårvagnslinjerna 2 och 3 övergår till undantagsrutten genast när trafiken inleds och kör en enkelriktad rutt i södra innerstaden.

Linje 2 kör den normala rutten till Olympiaterminalen och fortsätter därifrån längs rutten Skeppsbrogatan–Fabriksgatan–Skepparegatan–Fredriksgatan–Bulevarden–Mannerheimvägen och återgår till sin rutt.

Linje 3 kör som normalt till Hagnäs och Järnvägsstationen och fortsätter därifrån längs rutten Mannerheimvägen–Alexandersgatan–Unionsgatan–Salutorget–Södra kajen och fortsätter från Olympiaterminalen längs sin rutt.

Linjat 2 ja 3 poikkeusreitillä 29.6. 4.30-11.30 ja 14.30-2.30

Klockan 11.30–14.30 under Pride-paraden

Under Pride-paraden ändras undantagsrutterna för linjerna 2 och 3 och dessutom kör även spårvagnslinjerna 3, 4, 7 och 10 samt busslinje 24 undantagsrutter.

Linjerna 2 och 3 går längs Bulevarden till Sandviken till ändhållplatsen för linje 6. Rutten via Olympiaterminalen körs inte.

Linjerna 4 och 7 går direkt via Kajsaniemigatan i stället för Alexandersgatan.

Linje 10 går till Trekanten. Rutten via Kirurgen körs inte.

Busslinje 24 kör från och med avgången kl. 11.25 från Fölisön i Eira längs rutten Högbergsgatan–Kaptensgatan–Havsgatan–Skepparegatan–Petersgatan–Kaptensgatan och återgår till sin rutt. Ändhållplatsen är Kaptensskvären (H1205). Linjen återgår till sin normala rutt från och med avgången kl. 14.25 från Fölisön.

Linjat 2, 3, 4, 7 ja 10 poikkeusreitillä 29.6. klo 11.30-14.30Bussi 24 poikkeusreitillä Eirassa 29.6. klo 11.30-14.30

Från klockan 14.30 tills trafiken slutar för dagen

När Pride-paraden är över kl. 14.30 återgår spårvagnslinjerna 4, 7 och 10 samt busslinje 24 till sina normala rutter.

Linjerna 2 och 3 återgår till samma undantagsrutter som på morgonen där de kör en enkelriktad rutt medsols i södra innerstaden. Undantagsrutterna för linjerna 2 och 3 gäller tills trafiken slutar för dagen.