Ändringar i bussrutterna i Nickby 12.8 – den gamla busstationen stängs

Bussarna börjar köra nya rutter den 12 augusti när den gamla busstationen i Nickby stängs. I fortsättningen kör bussarna via Nickby terminal och direkt längs Borgnäsvägen. På Borgnäsvägen kommer två nya hållplatspar, Segrispark och Bubbisstigen som ersätter hållplatserna Jussasvägen och Nickby busstation. Samtidigt förlängs busslinjerna 785 och 985 till Nickby gård. De nya rutterna och tidtabellerna är sökbara i Reseplaneraren.

I fortsättningen går linjerna 785 och 985 inte via Nickby busstation. De kör längs Borgnäsvägen och Paippisvägen till den nya vändplatsen Herrgårdsbrinken. Den nya rutten för linjerna 785 och 985 i Nickby

Linjerna 786, 787, 841N och 987 kör i fortsättningen direkt längs Borgnäsvägen.

Ändhållplatsen för linje 982 flyttas från Nickby busstation till Nickby terminal.

I fortsättningen kör linje 788 och U-linje 983 inte till Nickby busstation utan kör i stället rutten Nickbyvägen – Stora byvägen – Nybrovägen – Åparksvägen – Nickbyvägen när de kör via Nickby terminal. Den nya rutten för linjerna 788 och  983 i Nickby

I fortsättningen kör även linje 986 direkt längs Borgnäsvägen utan att köra via Nickby busstation. Linjens alla avgångar avgår i fortsättningen från hållplatsen Mårtensbyvägens vgs.

Alla turer på linje 993 kör i fortsättningen via Nickby terminal och fram till hållplatsen Mårtensbyvägens vgs.